Reklamy


Jak wiadomo - reklama jest dĽwigni± handlu. Bo cóż z tego, że mamy dobry produkt gdy nikt o tym nie wie? Oczywi¶cie najpewniejsz± form± reklamy jest ta w postaci zadowolonych klientów, jednak aby zachęcić tych, którzy o firmie nigdy wcze¶niej nie słyszeli przydaj± się inne sposoby. W ostatnich latach najskuteczniejsz± form± reklamy jest ta przedstawiana w telewizji gdyż trafia do najszerszego grona odbiorców. Pod spodem zamieszczam kilka przykładowych reklam firmy Omega:

Reklamy "papierowe"
UWAGI:
1)Czę¶ć reklam pochodzi ze strony speedmaster-mission.net.